รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ เรื่อง ตำแหน่งว่างสายงานการสอน
    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ เรื่อง ตำแหน่งว่างสายงานการสอน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-01-2560
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 65,443 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานบุคคล
    1 page 1 / 1
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ เรื่อง ตำแหน่งว่างสายงานการสอน[06-01-2560]
   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2559[14-11-2560]
   ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดปัตตานี[28-09-2560]
   ประกาศรายชื่อข้าราชการครูฯ ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ[30-05-2560]


  หน้าแรก